پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: چهارشنبه 21 تیر 1391 ساعت: 19:23 بازدید: 633 نویسنده: اصغر صادقیان

جشن نیمه شعبان

جشن نیمه شعبان

جشن نیمه شعبان

بقیه عکسها در ادامه مطلب


جشن-نیمه-شعبان جشن-نیمه-شعبان جشن-نیمه-شعبان جشن-نیمه-شعبان جشن-نیمه-شعبان امتیاز : 770 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: جمعه 16 تیر 1391 ساعت: 20:28 بازدید: 1042 نویسنده: اصغر صادقیان

درهم برهم

درهم برهم

درهم برهم

درهم برهم

درهم برهم

درهم برهم


عکسهای-درهم-بر-هم عکسهای-درهم-بر-هم عکسهای-درهم-بر-هم عکسهای-درهم-بر-هم عکسهای-درهم-بر-هم امتیاز : 948 دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 07 تیر 1391 ساعت: 21:01 بازدید: 815 نویسنده: اصغر صادقیان

اهالی  با صفای روستای سنو

اهالی  با صفای روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو امتیاز : 769 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: شنبه 03 تیر 1391 ساعت: 17:56 بازدید: 740 نویسنده: اصغر صادقیان

مسجد امام خمینی(ره)تا مهدیه

مسجد امام خمینی(ره)تا مهدیه

بقیه عکسها در ادامه مطلب


مسجدامام-خمینی(ره)تا-مهدیه مسجدامام-خمینی(ره)تا-مهدیه مسجدامام-خمینی(ره)تا-مهدیه مسجدامام-خمینی(ره)تا-مهدیه مسجدامام-خمینی(ره)تا-مهدیه امتیاز : 791 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: یکشنبه 28 خرداد 1391 ساعت: 17:45 بازدید: 1225 نویسنده: اصغر صادقیان

اهالی  با صفای روستای سنو

اهالی  با صفای روستای سنو

بقیه عکسها


اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو امتیاز : 772 ادامه مطلب| دیدگاه(6)

تاریخ: چهارشنبه 24 خرداد 1391 ساعت: 16:34 بازدید: 618 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت روستای سنو

طبیعت روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو امتیاز : 771 ادامه مطلب| دیدگاه(3)

تاریخ: جمعه 19 خرداد 1391 ساعت: 19:19 بازدید: 692 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت همیشه زیبای روستای سنو

طبیعت همیشه زیبای روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو امتیاز : 737 ادامه مطلب| دیدگاه(5)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی