پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: دوشنبه 04 اردیبهشت 1391 ساعت: 17:01 بازدید: 585 نویسنده: اصغر صادقیان

اهالی  با صفای روستای سنو

اهالی  با صفای روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو امتیاز : 1114 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: شنبه 26 فروردین 1391 ساعت: 16:36 بازدید: 4165 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت بهاری روستای سنو

طبیعت بهاری روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-بهاری-روستای-سنو طبیعت-بهاری-روستای-سنو طبیعت-بهاری-روستای-سنو طبیعت-بهاری-روستای-سنو طبیعت-بهاری-روستای-سنو امتیاز : 1254 ادامه مطلب| دیدگاه(9)

تاریخ: سه شنبه 22 فروردین 1391 ساعت: 16:55 بازدید: 901 نویسنده: اصغر صادقیان

اهالی  با صفای روستای سنو

اهالی  با صفای روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو اهالی-با-صفای-روستای-سنو امتیاز : 1000 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: شنبه 19 فروردین 1391 ساعت: 17:05 بازدید: 2422 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت روستای سنو

طبیعت روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو امتیاز : 982 ادامه مطلب| دیدگاه(5)

تاریخ: سه شنبه 15 فروردین 1391 ساعت: 20:42 بازدید: 1072 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت همیشه زیبای روستای سنو

طبیعت همیشه زیبای روستای سنو

طبیعت همیشه زیبای روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو امتیاز : 1077 ادامه مطلب| دیدگاه(7)

تاریخ: دوشنبه 14 فروردین 1391 ساعت: 08:02 بازدید: 761 نویسنده: اصغر صادقیان

سیزده بدر سال1391 در سنو

سیزده بدر سال1391 در سنو

سیزده بدر سال1391 در سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


سیزده-بدر-در-سنو سیزده-بدر-در-سنو سیزده-بدر-در-سنو سیزده-بدر-در-سنو سیزده-بدر-در-سنو امتیاز : 878 ادامه مطلب| دیدگاه(6)

تاریخ: شنبه 05 فروردین 1391 ساعت: 16:16 بازدید: 1178 نویسنده: اصغر صادقیان

پیاده روی خانوادگی فروردین1391

پیاده روی خانوادگی فروردین1391

پیاده روی خانوادگی فروردین1391

بقیه عکسها در ادامه مطلب


پیاده-روی-خانوادگی-فروردین1391 پیاده-روی-خانوادگی-فروردین1391 پیاده-روی-خانوادگی-فروردین1391 پیاده-روی-خانوادگی-فروردین1391 پیاده-روی-خانوادگی-فروردین1391 امتیاز : 1086 ادامه مطلب| دیدگاه(15)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی