پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: سه شنبه 17 آبان 1390 ساعت: 22:09 بازدید: 570 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو امتیاز : 996 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 12 آبان 1390 ساعت: 01:21 بازدید: 582 نویسنده: اصغر صادقیان

جشنواره سراج

جشنواره سراج

بقیه عکسها در ادامه مطلب


جشنواره-سراج جشنواره-سراج جشنواره-سراج جشنواره-سراج جشنواره-سراج امتیاز : 979 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: یکشنبه 08 آبان 1390 ساعت: 08:43 بازدید: 854 نویسنده: اصغر صادقیان

ضبط برنامه دوستانه در سال1389

ضبط برنامه دوستانه در سال1389

بقیه عکسها در ادامه مطلب


-تصاویری-ازضبط-برنامه-دوستانه-در-سال-1389 -تصاویری-ازضبط-برنامه-دوستانه-در-سال-1389 -تصاویری-ازضبط-برنامه-دوستانه-در-سال-1389 -تصاویری-ازضبط-برنامه-دوستانه-در-سال-1389 -تصاویری-ازضبط-برنامه-دوستانه-در-سال-1389 امتیاز : 1015 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: پنجشنبه 05 آبان 1390 ساعت: 07:51 بازدید: 458 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو امتیاز : 933 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: یکشنبه 01 آبان 1390 ساعت: 06:45 بازدید: 474 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

طبیعت همیشه زیبایی روستای سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو طبیعت-همیشه-زیبایی-روستای-سنو امتیاز : 1009 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: پنجشنبه 28 مهر 1390 ساعت: 19:13 بازدید: 542 نویسنده: اصغر صادقیان

کشاورزی

کشاورزی

 

بقیه عکسها در ادامه مطلب


کشاوزی کشاوزی کشاوزی کشاوزی کشاوزی امتیاز : 1158 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

تاریخ: دوشنبه 25 مهر 1390 ساعت: 06:44 بازدید: 691 نویسنده: اصغر صادقیان

فصل برداشت زعفران

فصل برداشت زعفران

بقیه عکسها در ادامه مطلب


فصل-برداشت-زعفران فصل-برداشت-زعفران فصل-برداشت-زعفران فصل-برداشت-زعفران فصل-برداشت-زعفران امتیاز : 976 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی