پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: جمعه 20 اسفند 1389 ساعت: 22:20 بازدید: 402 نویسنده: اصغر صادقیان

افتتاحیه بانک کشاورزی

افتتاحیه بانک کشاورزی

افتتاحیه پست بانک

افتتاحیه خانه عالم

افتتاحیه خانه عالم

مراسمات افتتاحیه عکاسان نبی زاده وذوالفقاری


افتتاحیه-ها افتتاحیه-ها افتتاحیه-ها افتتاحیه-ها افتتاحیه-ها امتیاز : 1267 دیدگاه(3)

تاریخ: شنبه 14 اسفند 1389 ساعت: 21:43 بازدید: 381 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت

طبیعت

طبیعت

طبیعت

طبیعت

طبیعت

طبیعت سنو عکاس حسین ظریفی مهدی ذوالفقاری


طبیعت طبیعت طبیعت طبیعت طبیعت امتیاز : 1255 دیدگاه(5)

تاریخ: پنجشنبه 12 اسفند 1389 ساعت: 22:45 بازدید: 413 نویسنده: اصغر صادقیان

مردمان باصفا

مردمان باصفا

مردمان باصفا

مردمان باصفا

مردمان با صفا عکاس حسین ظریفی اصغر صادقیان


مردمان-باصفا مردمان-باصفا مردمان-باصفا مردمان-باصفا مردمان-باصفا امتیاز : 1260 دیدگاه(5)

تاریخ: پنجشنبه 12 اسفند 1389 ساعت: 21:51 بازدید: 370 نویسنده: اصغر صادقیان

سر فتجو

سر فتجو

کشاورزی

سر فتجو

کشاورزی

کشاورزی

سر فنجو با کشاورزی عکاس حسین ظریفی


سر-فنجو سر-فنجو سر-فنجو سر-فنجو سر-فنجو امتیاز : 1294 دیدگاه(2)

تاریخ: پنجشنبه 12 اسفند 1389 ساعت: 21:28 بازدید: 405 نویسنده: اصغر صادقیان

بهسازی

بهسازی

بهسازی

بهسازی

بهسازی عکاس محمد نبی زاده


بهسازی بهسازی بهسازی بهسازی بهسازی امتیاز : 1116 دیدگاه(2)

تاریخ: چهارشنبه 27 بهمن 1389 ساعت: 17:07 بازدید: 345 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت سنو

طبیعت سنو

طبیعت سنو

طبیعت سنو

طبیعت سنو

طبیعت سنو

طبیعت با مردم باصفا در تاریخ25/11/1389 عکاس اصغر صادقیان


طبیعت-سنو طبیعت-سنو طبیعت-سنو طبیعت-سنو طبیعت-سنو امتیاز : 1370 دیدگاه(5)

تاریخ: شنبه 23 بهمن 1389 ساعت: 20:55 بازدید: 469 نویسنده: اصغر صادقیان

راه پیمایی 22بهمن

راه پیمایی 22بهمن

 

راه پیمایی 22بهمن

راه پیمایی 22بهمن

راه پیمایی 22بهمن

راهپیمایی22بهمن1389 عکاس اصغر صادقیان 

 


راه-پیمایی-22بهمن راه-پیمایی-22بهمن راه-پیمایی-22بهمن راه-پیمایی-22بهمن راه-پیمایی-22بهمن امتیاز : 1375 دیدگاه(5)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی