پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 20:12 بازدید: 234 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 - عکاس اصغر صادقیان


یاران-حسینی یاران-حسینی یاران-حسینی یاران-حسینی یاران-حسینی امتیاز : 941 دیدگاه(1)

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 20:08 بازدید: 293 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 - عکاس اضغر صادقیان


کلاه-عاشورایی کلاه-عاشورایی کلاه-عاشورایی کلاه-عاشورایی کلاه-عاشورایی امتیاز : 1031 دیدگاه(1)

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 20:02 بازدید: 625 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 - عکاس اصغر صادقیان


مراسم-شبیه-خوانی-محرم-89 مراسم-شبیه-خوانی-محرم-89 مراسم-شبیه-خوانی-محرم-89 مراسم-شبیه-خوانی-محرم-89 مراسم-شبیه-خوانی-محرم-89 امتیاز : 977 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 20:01 بازدید: 251 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 - عکاس اصغر صادقیان


شمر شمر شمر شمر شمر امتیاز : 1048 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 19:57 بازدید: 231 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 - عکاس اصغر صادقیان


شیر-عاشورایی شیر-عاشورایی شیر-عاشورایی شیر-عاشورایی شیر-عاشورایی امتیاز : 1089 دیدگاه(0)

تاریخ: شنبه 27 آذر 1389 ساعت: 19:51 بازدید: 248 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم 1389 عکاس اصغر صادقیان


شور-حسینی شور-حسینی شور-حسینی شور-حسینی شور-حسینی امتیاز : 1053 دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 21 آذر 1389 ساعت: 23:01 بازدید: 419 نویسنده: اصغر صادقیان

آسیاب آبی بعد از مرمت - عکاس مهدی ذوالفقاری


آسیاب-آبی آسیاب-آبی آسیاب-آبی آسیاب-آبی آسیاب-آبی امتیاز : 975 دیدگاه(0)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی