پایگاه تصاویر روستای سنو

تاریخ: چهارشنبه 13 دی 1391 ساعت: 20:20 بازدید: 555 نویسنده: اصغر صادقیان

تصاویر بهاری

تصاویر بهاری

بقیه عکسها در ادامه مطلب


دلم-چقدر-برای-بهار-تنگ-شده دلم-چقدر-برای-بهار-تنگ-شده دلم-چقدر-برای-بهار-تنگ-شده دلم-چقدر-برای-بهار-تنگ-شده دلم-چقدر-برای-بهار-تنگ-شده امتیاز : 766 ادامه مطلب| دیدگاه(3)

تاریخ: شنبه 09 دی 1391 ساعت: 23:20 بازدید: 527 نویسنده: اصغر صادقیان

برف در سنو

 

برف در سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب عکاس حسین ظریفی


قسمت-دوم-برف-در-سنو قسمت-دوم-برف-در-سنو قسمت-دوم-برف-در-سنو قسمت-دوم-برف-در-سنو قسمت-دوم-برف-در-سنو امتیاز : 703 ادامه مطلب| دیدگاه(5)

تاریخ: جمعه 08 دی 1391 ساعت: 15:31 بازدید: 561 نویسنده: اصغر صادقیان

برف در سنو

برف در سنو

ادامه عکسها در ادامه مطلب عکاس محمد نبی زاده


برف-در-سنو برف-در-سنو برف-در-سنو برف-در-سنو برف-در-سنو امتیاز : 695 ادامه مطلب| دیدگاه(7)

تاریخ: جمعه 01 دی 1391 ساعت: 17:46 بازدید: 439 نویسنده: اصغر صادقیان

 

 


شب-چله شب-چله شب-چله شب-چله شب-چله امتیاز : 708 دیدگاه(10)

تاریخ: جمعه 01 دی 1391 ساعت: 17:26 بازدید: 374 نویسنده: اصغر صادقیان

طبیعت روستا

طبیعت روستا

بقیه عکسها در ادامه مطلب


طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو طبیعت-روستای-سنو امتیاز : 549 ادامه مطلب| دیدگاه(3)

تاریخ: چهارشنبه 22 آذر 1391 ساعت: 23:19 بازدید: 615 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم  در سنو

محرم  در سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


محرم-در-سنو-عکسهای-درخواستی محرم-در-سنو-عکسهای-درخواستی محرم-در-سنو-عکسهای-درخواستی محرم-در-سنو-عکسهای-درخواستی محرم-در-سنو-عکسهای-درخواستی امتیاز : 697 ادامه مطلب| دیدگاه(3)

تاریخ: جمعه 17 آذر 1391 ساعت: 22:44 بازدید: 533 نویسنده: اصغر صادقیان

محرم در سنو

محرم در سنو

بقیه عکسها در ادامه مطلب


محرم-در-سنو-(قسمت-پنجم) محرم-در-سنو-(قسمت-پنجم) محرم-در-سنو-(قسمت-پنجم) محرم-در-سنو-(قسمت-پنجم) محرم-در-سنو-(قسمت-پنجم) امتیاز : 707 ادامه مطلب| دیدگاه(2)

آخرین مطالب

جمعه 09 اسفند 1392
چهارشنبه 04 دی 1392
چهارشنبه 27 آذر 1392
پنجشنبه 14 آذر 1392
سه شنبه 12 آذر 1392
یکشنبه 03 آذر 1392
شنبه 02 آذر 1392
چهارشنبه 29 آبان 1392

مطالب محبوب

شنبه 26 فروردین 1391
یکشنبه 21 آذر 1389
شنبه 19 فروردین 1391
چهارشنبه 25 آبان 1390
چهارشنبه 29 آبان 1392

صفحات مطالب

موضوعات
  • پایگاه تصاویر روستای سنو مدیریت سایت
نظرسنجی
امکانات رفاهی روستانتايج|| آرشیو نظرسنجی